دستکش جوشکاری

دستکش جوشکاری از تجهیزاتی است که در هنگام عملیات جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان اجرای عملیات حرارتی و جوشکاری استفاده از دستکش جوشکاری از ضرورت ها به شمار می رود زیرا که دست از نقش محوری و مهمی در عملیات جوشکاری برخوردار است. این عضو به سبب دخالت بیشتر در کارهای صنعتی دچار آسیب های بسیاری می شود که باید با استفاده از تجهیزات مناسب از آن ها جلوگیری کرد. بهترین روش محافظت از دست ها استفاده از دستکش جوشکاری ایمنی است.کاربرها در کارهای جوشکاری و استفاده از ابزار حرارتی، معمولا با صدماتی چون سوختگی، مواجه می شوند. به این ترتیب یک دستکش مناسب از جنس مرغوب از برندی مناسب و معتبر بسیار مهم می باشد. در حال حاضر برندهای زیادی در زمینه تولیذ این دستکش ها فعالیت می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.

فهرست